Communicatie

Communicatie met relevante doelgroepen vraagt een planmatige en gestructureerde aanpak. Boerentaal vertaalt bedrijfsdoelstellingen naar een operationeel communicatieplan. Daarin wordt duidelijk hoe en met welke communicatiemiddelen uw bedrijf of organisatie het beste ondersteund kan worden in het realiseren van de gestelde doelen. Boerentaal is sterk in uitvoering van plannen gericht op communicatie met agrariërs en doelgroepen in de periferie van boerenbedrijven.

U kunt ons ook inschakelen voor het opstellen van advertenties of advertorials voor de promotie van uw product of dienst. Wij denken graag met u mee en adviseren ook over de plaatsing ervan in agrarische vakbladen of algemene pers.
Om uw doelen te bereiken kan direct mail ook erg effectief zijn. Boerentaal kan u ondersteunen bij de ontwikkeling van een geschikte mailing en het benutten van de respons.

Boerentaal kan uw bedrijf of organisatie helpen om de kansen op free publicity beter te benutten. Dat vraagt een goede neus voor nieuwswaarde en de vaardigheid om de aandacht te trekken met het schrijven van prikkelende persberichten. Wij denken graag met u mee.
Voorbeelden van:

Home